+48 91 816 55 81  

Szczecin 71-113
Santocka 18/10

Centrum Medyczne
Pogodno

Działalność centrum koncentruje się na konsultacjach w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Prowadzona jest także rehabilitacja narządu ruchu i układu nerwowego w przypadkach nie wymagających leczenia operacyjnego oraz po operacjach.

Nasi specjaliści...

Jesteśmy specjalistami...

Naprawdę pomagamy!!!

Potrzebujesz konsultacji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego? Oczekujesz rzetelnej i skutecznej rehabilitacji narządu ruchu i układu nerwowego?

Skontaktuj się z nami...

NASI SPECJALIŚCI

 

NEUROCHIRURGIA 

 
         
    prof. dr hab. n. med. Leszek M. Sagan, specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii  
         
 

Specjalizację z zakresu neurochirurgii otrzymał z wyróżnieniem w roku 1998. W tym też roku uzyskał staż kliniczny (fellowship) na University of Arizona, USA. Pracował operując na oddziałach neurochirurgicznych tego Uniwersytetu w Tucson i Phoenix. Po powrocie do Polski wdrażał wiele nowych technik operacyjnych z zakresu neuroendoskopii i chirurgii kręgosłupa. Wieloletni wykładowca z zakresu złożonych operacji neurochirurgicznych złącza szyjno- czaszkowego na Uniwersytecie Barcelony. Wykładowca i organizator licznych kursów międzynarodowych chirurgii kręgosłupa. Założyciel Północnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa. Współzałożyciel Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej w Szczecinie, Centrum Leczenia Spastyczności oraz Ponadregionalnego Centrum Leczenia Padaczki Lekoopornej. Obecnie Kierownik Katedry Neurochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w operacjach onkologicznych mózgu i rdzenia kręgowego związanych z mapowaniem ważnych czynnościowo obszarów (elektrofizjolagia środoperacyjna, operacje na chorym wybudzonym) oraz leczeniu operacyjnym schorzeń kręgosłupa, neurochirurgii dziecięcej, operacyjnym leczeniu padaczki lekoopornej.

 
         
    dr n. med. Łukasz Madany, specjalista neurochirurgii  
         
  Specjalizację z zakresu neurochirurgii uzyskał w roku 2009. Od tego czasu pracował jako specjalista w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał jeszcze w trakcie rezydentury w roku 2005 za badania nad zaburzeniami funkcji bioelektrycznych mózgu po uszkodzeniach móżdżku. W roku 2013 rozpoczął pracę w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej w Szczecinie. Od roku 2018 jest kierownikiem tej jednostki. Specjalizuje się w neurochirurgii dziecięcej zarówno w operacjach onkologicznych mózgu i rdzenia jak i w operacyjnym leczeniu wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego i czaszki oraz wad naczyniowych.  
         
      dr n. med. Bartosz Limanówka, specjalista neurochirurg  
         
  Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z 2010 r. oraz Studiów Doktoranckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z 2016 r. W 2011 r. rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z neurochirurgii pod kierunkiem prof. Leszka Sagana w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM w Szczecinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał za badania z zakresu leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej odcinka szyjnego kręgosłupa w 2017 r. Tytuł specjalisty neurochirurgii uzyskał z najlepszym w Polsce wynikiem egzaminu w 2018 r. Praktykę neurochirurgiczną prowadzi w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM w SPSK Nr 1 w Szczecinie oraz częściowo w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej PUM w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie.Uczestnik licznych kursów i szkoleń, realizowanych w Polsce i zagranicą. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.  
         
 

NEUROLOGIA

 
         
      prof. dr hab. n. med. Monika Białecka, specjalista neurolog  
         
  Studia medyczne ukończyła w 1991r. na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, od 1992 pracownik Katedry Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalista w zakresie neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona, bólu przewlekłego. Za cykl prac w 2009 r. uhonorowana nagrodą "Zachodniopomorski Nobel” w dziedzinie medycyny. Zachodniopomorski Nobel jest to prestiżowa nagroda dla zachodniopomorskiej nauki, nadawana od 2001 r. przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Wielokrotne nagrody naukowe indywidualne i zespołowe Rektora PAM/PUM. W latach 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 uznana za Najlepszego Nauczyciela Akademickiego Wydziału Lekarskiego. Autorka i współautorka wielu artykułów oraz podręczników, w tym redaktor naczelny i współautor podręcznika: "Interakcje leków w neurologii" Via Medica 2015r., „Leczenie bólu przewlekłego u pacjentów z wybranymi współistniejącymi jednostkami chorobowymi” Via Medica 2020r. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw neurologicznych i farmakologicznych.  
         
      dr n. med. Monika Deptuła-Jarosz, specjalista neurolog  
         
  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii uzyskała w roku 2008. Pracowała w Oddziale Neurologii SPWSZ w Szczecinie w zespole który przeprowadził pierwszą w województwie zachodniopomorskim operację wszczepienia stymulatora DBS do mózgu w 2009 r. Od 2013r. współpracuje z Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala „Zdroje", gdzie wykonuje neuromonitoring śródoperacyjny (IONM) w trakcie zabiegów neurochirurgicznych u dzieci (m.in. z zakresu onkologii, spastyczności, chirurgicznego leczenia padaczki lekoopornej). Od 2016 r. pracuje też w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie gdzie prowadzi Poradnię Zaburzeń Pozapiramidowych, Poradnię Leczenia Toksyną Botulinową Dystonii Ogniskowych oraz wykonuje elektrofizjologiczny neuromonitoring śródoperacyjny podczas zabiegów neurochirurgicznych w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej. Ukończyła wiele szkoleń i staży krajowych i zagranicznych związanych z neuromonitoringiem śródoperacyjnym. Szczególne zainteresowania zawodowe to choroby neurozwyrodnieniowe układu nerwowego ; głównie zaburzenia ruchowe (np. drżenie samoistne, dystonia, parkinsonizm atypowy), a w przypadku choroby Parkinsona – pełna diagnostyka, leczenie, kwalifikowanie i prowadzenie terapii inwazyjnych tj. DBS -głęboka stymulacja mózgu, terapia Duodopą, Apomorfiną.Współpraca z Centrum Operacyjnego Leczenia Padaczki Lekoopornej w Szpitalu „ZDROJE” pod egidą prof. dr hab. n.med. Leszka Sagana m.in. kwalifkowanie chorych do zabiegu, uczestniczenie w zabiegu celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego.  
         
 

ENDOKRYNOLOGIA

 
         
      dr n. med. Karol Sagan, specjalista endokrynologii  
         
 

FIZJOTERAPIA

 
         
         
    dr n. med. Michał Maj  
         
  Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Klinice Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Główne zainteresowania związane są z szeroko pojętą dziedziną fizjoterapii z wyraźnym ukierunkowaniem na terapię manualną oraz techniki neurofizjologiczne. W szczególności koncentrują się one na postępowaniu terapeutycznym u pacjentów z dyskopatią oraz innymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, a także usprawnianiu zaburzeń czynności motorycznych po przebytym uszkodzeniu centralnego oraz obwodowego układu nerwowego. Uczestnik licznych kursów krajowych i zagranicznych z dziedziny terapii manualnej, osteopatii i fizjoterapii.  
         
    mgr Jacek Bilicki, osteopata  
         
  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Akademii Osteopatii w Poznaniu. Posiada otwarty przewód doktorski, którego zagadnieniem badawczym jest ocena przydatności zabiegu selektywnej rizotomii tylnej w rehabilitacji dzieci ze spastycznością w mózgowym porażeniu dziecięcym. Po studiach magisterskich odbył półroczny staż w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK1 w Szczecinie. Następnie pracował na Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala "Zdroje" w Szczecinie. Równolegle pracował jako fizjoterapeuta Paraolimpijskiej Kadry Narodowej w wioślarstwie. Główne zainteresowania zawodowe skupione są na szeroko pojętej integracji wielu metod i dopasowania technik leczniczych do stanu pacjenta, a także ocena holistyczna problemu zdrowotnego, tak by dysfunkcja, z którą pacjent trafia do gabinetu została rozwiązana całkowicie od samej podstawy dolegliwości. Ukończył liczne kursy z zakresu manualnych metod rehabilitacyjnych.